Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Zajęcia w ramach programu "Laboratoria przyszłości"  #LaboratoriaPrzyszłości

Młodzież podczas lekcji języka niemieckiego wykorzystuje robota Photona. Robot wydaje dźwieki oraz świeci czułkami reagując na wypowiedzi dzieci.

Treść

02 grudnia 2022r. uczniowie z klasy VIIIb podczas zajęć języka niemieckiego uczyli się z robotem edukacyjnym Photon  w ramach realizacji  programu "Laboratoria Przyszłości". Zadaniem uczniów było doprowadzenie go z punktu startowego do wyznaczonej mety. Każdy uczeń losował karteczkę, na której znajdowały się zwroty w języku niemieckim, a następnie układał z nimi zdania w czasie przeszłym Perfekt. Po podaniu poprawnej odpowiedzi uczniowie głaskali robota po głowie, a ten ruszał naprzód, mogli również samodzielnie nim sterować. Wykorzystując na lekcjach najnowsze technologie, uczniowie rozwijają logiczne myślenie i pobudzają kreatywność.
Roboty Photon wykorzystywane są również na innych przedmiotach – są przydatnym narzędziem edukacyjnym m.in. na lekcjach wychowawczych, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania. Roboty Photon Edu rozwijają u dzieci i młodzieży zdolność logicznego myślenia i uczą kodowania. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w naszym przedszkolu i szkole stymuluje rozwój dzieci, nie tylko w obszarze poznawczym i społecznym, ale również umożliwia realizację treści programowych z obszaru emocjonalnego i fizycznego. Dzieci widzą postępy pracy na bieżąco, co angażuje całą grupę do aktywnego brania udziału w zajęciach, jednocześnie rozwijając pracę zespołową.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

154319