Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja do Przedszkola i zapisy do klasy I

Tablica z napisem: Rekrutacja do Przedszkola i zapisy do klasy I. W tle budynek szkoły, droga oraz łąka.

Treść

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 609/2023 Burmistrza Biecza z dnia 26 stycznia 2023 roku ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w okresie 1-17 marca 2023r.
Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola. 
Wypełnione zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

154309