Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Uczniowie klasy 8b nie do pokonania w konkursie wiedzy ekologicznej

: Na pierwszym planie uczniowie nagrodzeni w konkursie, trzymają w rękach dyplomy i nagrody. Obok uczniów po prawej stronie nauczyciel opiekun, przygotowujący uczniów do konkursu. Po stronie lewej przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice w Zagórzanach.Na drugi

Treść

To już kolejny raz kiedy uczniowie klasy 8b Daria Ryczek, Jan Skrzypiec i Ksawery Szary wykazali się ogromną wiedzą w konkursie wiedzy ekologicznej tym razem z zakresu odnawialnych źródeł energii.
17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem ,,Odnawialne źródła energii – przyjazna energia Ziemi”. Konkurs został przeprowadzony we współpracy z Nadleśnictwem Gorlice oraz Ligą Ochrony Przyrody – oddział Gorlice.
W konkursie wzięło udział 25 uczniów – po trzech z każdej szkoły podstawowej w Gminie Biecz, wyłonionych na etapie szkolnym. Przez godzinę uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez komisję konkursową. Pytania dotyczyły odnawialnych źródeł energii
i ich zastosowania w życiu codziennym. 
Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy wykazali się największą znajomością treści dotyczących odnawialnych źródeł energii. Na podium stanęli:
I miejsce Daria Ryczek uczennica Szkoły Podstawowej w Libuszy
II miejsce Jan Skrzypiec uczeń Szkoły Podstawowej w Libuszy
III miejsce Ksawery Szary uczeń Szkoły Podstawowej w Libuszy
Laureaci będą reprezentować Gminę Biecz na etapie powiatowym.  W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się w naszej szkole 14 kwietnia 2023roku. Zgodnie z zasadą, że organizatorem konkursu jest szkoła z której uczeń wygrał etap powiatowy konkursu w roku ubiegłym. Przypominamy, że w tamtym roku szkolnym Ksawery Szary i Daria Ryczek też nie dali szansy pozostałym uczestnikom konkursu i zajęli I i II miejsce.

Gratulujemy uczniom naszej szkoły dużej wiedzy i sukcesów w konkursach ekologicznych.
Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Gorlice i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu. Dodatkowo każdy otrzymał sadzonkę drzew.
Podczas konkursu odbyło się  także spotkanie z leśnikiem dr nauk leśnych Panem Marcinem Widlakiem, który w ciekawy sposób omówił zagadnienia związane z alternatywnymi źródłami energii, skupiając się na drewnie. 

Zdjęcia

255360