Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

nauczyciel opiekun uczniów wraz z uczniami, którzy brali udział w konkursie, uczniowie w rękach maja dyplomy i nagrody książkowe, w tyle dekoracja

Treść

Dnia 14 kwietnia 2023 r. odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Odnawialne źródła energii – przyjazna energia Ziemi”. Organizatorem konkursu był Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach,
a gospodarzem konkursu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy. Wszystkich zebranych uczniów i ich opiekunów powitał Dyrektor ZSP w Libuszy – Pan Aleksander Kalisz. Uczestnikom konkursu życzył powodzenia.
W konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich gmin powiatu gorlickiego, w sumie 30 uczniów – po trzech z każdej gminy, wyłonionych na etapie gminnym. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez niezależną Komisję Konkursową. Następnie uczestniczyli w prelekcji i warsztatach na temat owadów leśnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Łosie.
Laureaci Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu gorlickiego

I miejsce
Stanisław Gąsior – Szkoła Podstawowa w Bobowej, opiekun dydaktyczny Pani Jolanta Połeć
II miejsce
Daria Ryczek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, opiekun dydaktyczny Pani Justyna Rutana
III miejsce
Martyna Tomalska – Szkoła Podstawowa w Krygu, opiekun dydaktyczny Pani Małgorzata Wacek
Naszą szkołę i gminę oprócz Darii Ryczek reprezentowali jeszcze uczniowie klasy 8b Ksawery Szary i Jan Skrzypiec, którzy także wykazali się dużym zasobem wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Starostę Gorlickiego. Nagrody wręczyli i gratulowali Wicestarosta – Pan Stanisław Kaszyk oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – Pan Marcin Janik.
Na zakończenie głos zabrali: Pani Grażyna Kurzawa – Prezes Oddziału LOP w Gorlicach oraz Pan Aleksander Kalisz – Dyrektor ZSP w Libuszy. Pani Prezes pogratulowała laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu olbrzymiej wiedzy ekologicznej. Szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli za wkład pracy na rzecz ekologii, podkreślając jubileusz 95-lecia istnienia LOP. Pani Prezes wręczyła Dyrektorowi ZSP w Libuszy – Panu Aleksandrowi Kaliszowi i Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska – Panu Marcinowi Janikowi Listy Gratulacyjne od Zarządu LOP w Gorlicach  za podejmowane działania dla ochrony przyrody i środowiska oraz przedsięwzięcia w celu kształtowania wśród społeczności uczniowskiej i mieszkańców proekologicznego stylu życia. Dyrektor ZSP w Libuszy podziękował swoim nauczycielom i pracownikom za pomoc w przygotowaniu konkursu oraz wszystkim gościom za przybycie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom dydaktycznym.
 

275534