Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

„My friend is a Bee” – projekt europejski w naszym przedszkolu.

Logo programu: kilka sześcianów z rysunkami pszczół, cztery flagi oraz napis My friend is a bee

Treść

Od kwietnia 2023r grupa Biedronek realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach programu eTwinning. Krajami partnerskimi są Litwa, Grecja i Turcja. Celem projektu pt. „My friend is a Bee” jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat pszczół, ich roli w naszym życiu oraz produktów pszczelich i ich zastosowania. Poprzez wspólne, kreatywne i eksperymentalne aktywności zwiększa się ciekawość przedszkolaków dotycząca świata pszczół i ich wielkiego wpływu na przyrodę oraz całego ekosystemu. Ponadto dzieci poznają słownictwo związane z tematem projektu w języku angielskim.

Na początku kwietnia, dzieci rysowały w sześcianie wszystko to co kojarzy im się z tematyką projektu – czyli pracowite pszczoły wśród kwiatków, ul, miód. W każdej grupie przedszkolnej krajów partnerskich, wybrano jeden rysunek z których następnie powstało wspólne logo projektu.

W poniedziałek 24 kwietnia, przy sprzyjającej pogodzie, grupa Biedronek udała się z wizytą do pobliskiej pasieki „Wesoła pszczoła”. Dzięki uprzejmości pana Jerzego Mikosa, dzieci dowiedziały się na czym polega praca pszczelarza, jak wygląda jego strój i akcesoria do pracy oraz zobaczyły jak zbudowany jest ul na przykładzie pustego egzemplarza. Oglądnęły też dużą bryłę wosku oraz wykonane wyroby czyli piękne świece i figurki woskowe. Na zakończenie wizyty grupa skosztowała pysznego miodu lipowego. Dzieci były żywo zainteresowane i zadawały panu Jerzemu wiele pytań.

Przed dziećmi w maju kolejne atrakcje: warsztaty online prowadzone przez dwie nauczycielki z Litwy podczas których będę robić pszczoły, budowanie ula oraz obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.

Nauczyciele realizujący projekt: Małgorzata Haberek, Jolanta Zięba

216031