Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Podsumowanie dorobku szkoły 2022/2023

Absolwencji klas ósmych występują na scenie. W tle napis: Gala Absolwentów

Treść

21 czerwca 2023 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny podsumowywał dorobek szkoły za rok szkolny 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez Szkolny Poczet Sztandarowy i odśpiewaniem hymnu. Dyrektor szkoły, pan Aleksander Kalisz, przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Podczas uroczystości prowadzący uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy prezentowali najważniejsze wydarzenia z życia szkoły za bieżący rok szkolny. Została również wyświetlona prezentacja multimedialna, na której goście mogli zobaczyć zdjęcia omawianych minionych wydarzeń. 
Tradycją naszej szkoły jest wyróżnianie uczniów kończących kolejny etap edukacji tj. uczniów klas trzecich i ósmych. Dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą Rady Rodziców, panią Justyną Kozioł, wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe uczniom a listy gratulacyjne rodzicom. Uczniowie klas ósmych otrzymali stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Ukoronowaniem sportowej kariery uczniów z klasy 8a były statuetki, upominki oraz stypendia przyznane za całokształt osiągnięć sportowych i reprezentowanie naszej szkoły w klasach IV-VIII. Fundatorem stypendium był Szkolny Sklepik „Bankrut”.
W drugiej części uroczystości uczniowie z klas VIII zaprezentowali program artystyczny - żegnając się ze szkołą i dziękując nauczycielom za trud włożony w ich edukację.

154310