Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Dwie Krajowe Odznaki Jakości w Europejskich Projektach Etwinning „My friend is a Bee” i „My hometown”!!!

Logo programu Etwinning. Dwie postacie żółta i niebieska kierują do siebie ręce.

Treść

Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli, którzy w ubiegłym roku pracowali nad projektami  „My hometown” i „My friend is a BEE”.

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości dla każdego z tych projektów!!!

Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.

2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.

3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.

4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.

Europejskie projekty z języka angielskiego naszej szkoły  „My friend is a BEE”  i „My hometown” spełniły wszystkie powyższe wymagania. Zostały również poddane ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
  2. Integracja z programem nauczania
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
  5. Wykorzystanie technologii
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Przyznane Odznaki Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu.

W projektach, oprócz szkół partnerskich z Turcji, Litwy, Hiszpanii, Rumunii i Grecji, brali też udział nasi uczniowie z klasy 7a oraz grupa przedszkolna Biedronki pod opieką nauczyciela języka angielskiego Małgorzaty Haberek oraz wychowawcy pani Jolanty Zięby.

Wszystkim uczestnikom projektów serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!

275518