Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu 

Grupowe zdjęcie wszystkich wybranych radnych, Burmistrza Biecza, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koordynatora MRM. Młodzi radni w dłoniach trzymają zaświadczenia o wyborze do rady.

Treść

    07 listopada w sali konferencyjnej Biblioteki w Bieczu spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Biecza, ale także wybrali ze swojego grona prezydium oraz członków komisji rewizyjnej. Sesję otworzyła i poprowadziła najstarsza wybrana radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu Natalia Michalik. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza Mirosława Wędrychowicza zaświadczeń o wyborze oraz życzenia dobrej współpracy między sobą  i między pracownikami urzędu. Dzięki zaangażowaniu młodych radnych nasza gmina zmienia się i odpowiada w miarę możliwości na potrzeby młodzieży- stwierdził przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Nosal. Po tych słowach rozpoczęła się główna część pierwszej sesji. Każdy z nowych radnych złożył przyrzeczenie „Ślubuję uroczyście godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu, mając na względzie dobro mojej gminy". Każdorazowe wypowiedzenie słów „ślubuję" było równoznaczne z objęciem mandatu radnego. Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 7 chętnych. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą najstarszej wśród nich osobie Natalii Michalik, uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Kolejnymi punktami programu były wybór zastępcy, którym został uczeń naszej szkoły Stanisław Gaber, oraz sekretarza, którym została Lilianna Mika, uczennica ZSP w Rożnowicach. 
    Młodzieżowa Rada Miejska liczy 16 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Biecz. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Kadencja MRM potrwa dwa lata. Naszą szkołę reprezentować będą uczeń klasy VIIa Stanisław Gaber oraz Kacper Alibożek uczeń klasy VIIb. 
 

172544