Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Takiego projektu Erasmus+  w ZSP w Libuszy jeszcze nie było….

Zdjęcie przedstawia  flagę Unii Europejskiej i logo Erasmusa - niebieski napis na białym tle.

Treść

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż Zepół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy rozpoczął realizację  kolejnego projektu Erasmus +  w ramach KA220-SCH – Partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie edukacji szkolnej. Po wytężonej pracy koordynatorów ze szkół partnerskich został opracowany i złożony wniosek do Agencji Narodowej. Tym razem hasłem przewodnim naszego projektu jest STEAM  Education: Advancing Learning through Innovation and Collaboration. W projekcie  uczestniczą  szkoły z Malty, Portugalii, Litwy, Irlandii i  Polski . Na realizację zadań projektowych uzyskaliśmy kwotę 120 000 00 euro.  Projekt potrwa 24 miesiące od 01/09/2023  do 31/08/2025. Wniosek aplikacyjny został bardzo wysoko oceniony i spotkał się z dużym uznaniem ze strony Agencji Narodowej.

W tym projekcie postawiliśmy na model STEAM, a właściwie na połączenie pięciu dziedzin, którymi są S – Science – nauka, T – Technology – technologia, E- Engineering – inżynieria, A – Arts – sztuka i M – Mathematics – matematyka.

Choć na pierwszy rzut oka połączenie przedmiotów artystycznych z przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka czy fizyka, może wydawać się czymś abstrakcyjnym, to wierzymy, że pozwoli ono uczniom przyjrzeć się z innej, bardziej przyjaznej perspektywy występującym w tych dziedzinach nauki prawom, regułom, czy obliczeniom. Dzięki edukacji STEAM nasz uczeń stanie się wynalazcą, projektantem i pochłonie go to, nad czym będzie pracował wspólnie z nauczycielem i kolegami. Dzięki metodzie STEAM zmieni się również rola nauczyciela - nie będzie to już XIX- wieczny belfer, który wykłada daną dziedzinę nauki, a zapamiętaną wiedzę sprawdza w formie klasówek i odpytywania przy tablicy, ale mentor, który motywuje, nakierowuje na nowe rozwiązania, a przede wszystkim zachęca do pracy metodą prób i błędów.

Dzięki realizacji zadań projektowych będziemy rozwijać współpracę między szkołami i ekspertami z danej dziedziny nauki, wymieniać się doświadczeniami, budować sieć kontaktów z placówkami oświatowymi, które w przyszłości zostaną naszymi potencjalnymi partnerami, a nade wszystko będziemy przygotowywać uczniów do odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.

Nasz projekt ma na celu wspieranie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na podejściu edukacyjnym STEAM. Skupimy się  na pokazaniu uczniom praktycznych doświadczeń edukacyjnych, które będą  zintegrowane z rozwiązywaniem problemów w świecie rzeczywistym, trudnościami w uczeniu się, wczesnym kończeniem nauki i nauczaniem od podstaw.  Dzięki projektowi stworzymy nauczycielom możliwości rozwijania umiejętności zawodowych, poszerzania wiedzy na temat edukacji STEAM i dzielenia się najlepszymi praktykami.

Projekt da nam możliwość rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów, pozwoli korzystać z nowych form i metod nauczania, wpłynie na rozwój analityczno-kreatywnego myślenia, nauczy tolerancji i akceptacji, poprawi współpracę między rówieśnikami, a  także otworzy nas - nauczycieli na współpracę, wymiany międzyszkolne i międzynarodowe.

Koordynator Erasmus+

  Katarzyna Guzior
 

Zdjęcia

306248