Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Lekcja matematyczno - informatyczna w ramach międzynarodowego projektu "The Little Prince in space".

Lekcja pokazowa dotycząca układu słonecznego - nauczyciel wraz z dziećmi prowadzi pogadankę.

Treść

We wtorek 30 maja odbyła się lekcja w ramach międzynarodowego projektu "The Little Prince in space" w ramach programu eTwinning, w której brali udział uczniowie klasy 4b. Klasa 5a przybyła na zajęcia jako zaproszeni goście i przyglądała się tym zajęciom z zaciekawieniem. 
Tematem lekcji była "Średnia odległość  planet od Słońca w układzie słonecznym".
Lekcja składała się z dwóch części: matematycznej i informatycznej. 

W pierwszej części uczniowie i nauczyciel prowadzili pogadankę dotyczącą planet, o ich ruchu obrotowym i obiegowym. Uczniowie stwierdzili, że planety poruszają się wokół Słońca po orbitach, które nie są okręgami ale "spłaszczonymi okręgami" - tak to nazwali uczniowie.
Po ustaleniu eliptycznego kształtu orbit uczniowie doszli do wniosku, że nie można podać dokładnej odległości planety od Słońca, jedynie uśrednioną.
Następnie na tablicy interaktywnej pojawiła się tabela że średnimi odległościami danej planety od Słońca. Zadaniem uczniów było te ogromne ilości kilometrów zamienić na centymetry i pomniejszyć w podanej skali aby nasze planety, którymi będą roboty Photony ustawiły się w odpowiednich odległościach i zdołały wszystkie zmieścić się w sali lekcyjnej. Uczniowie po wypełnieniu tabeli na tablicy interaktywnej podzielili się na grupy i rozpoczęli programowanie robotów na podstawie danych z tabeli. W ten sposób rozpoczęła się druga, informatyczna cześć lekcji.

Z pomocą monitora interaktywnego uczniowie klasy IVb zostali przeszkoleni w obsłudze aplikacji Photon Block. Ponieważ każda planeta znajdowała się w innej odległości od słońca, trzeba było precyzyjnie określić drogę, którą mają przebyć. Na tabletach, uczniowie za pomocą odpowiednich skryptów zaprogramowali odległość każdej z nich i następnie każdy z robotów pokonał odpowiednią trasę. Doświadczenie to pozwoliło uczniom, w sposób namacalny ocenić odległość poszczególnych planet od Słońca. Teraz pozostało wszystkim zainteresowanym uczniom zgłębić temat naszego układu słonecznego.

255366