Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Kolejny sukces! Kolejny projekt ze statusem „zatwierdzony”! Tym razem granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Logo Funduszy wyszehradzkich. Grupa ludzi przedstawionych jako zespół gotowy do współpracy.

Treść

Nadszedł kolejny moment gdy pragniemy się z Państwem podzielić radosną wiadomością. Na przełomie roku 2023/2024 w czasie spotkania roboczego partnerów zrodził się super pomysł na projekt, który natychmiast  postanowiliśmy  wdrożyć w życie. W chwili obecnej jesteśmy radzi, że pozytywnie przeszedł on wszystkie etapy oceny i uzyskał status „zatwierdzony”. Tym razem postawiliśmy na promocję wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-15 lat. Zaangażowało się w niego trzech  partnerów: Słowacja-Svidnik, Węgry-Miskolc  i Polska-Libusza.  Projekt będzie obejmował trzy wizyty transgraniczne, tj. trzy mobilności do szkół partnerskich w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2024. Głównym celem projektu jest poszukiwanie wspólnego tła historycznego, kulturowego i przemysłowego pomiędzy Słowakami, Polakami i Węgrami przy aktywnym i twórczym udziale naszych uczniów. To projekt angażujący trzech partnerów, których łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim - wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. W ramach wspólnych zajęć  planujemy poznawanie zwyczajów i tradycji regionalnych, sesje warsztatowe z zakresu blacharstwa, garncarstwa, tkactwa, haftowania itp., przygotowywanie prezentacji i promowanie  znanych osobistości, które przyczyniły się do rozwoju naszych krajów i ich twórczości, promowanie rocznic historycznych i kulturowych, stworzenie wspólnego kalendarza, naukę pieśni i tańca oraz naukę podstaw języków krajów partnerskich.  W rezultacie naszych działań powstanie  wspólna mapa cyfrowa z interesującymi filmami i elementami nauki. Uczniowie z wszystkich krajów partnerskich odwiedzą interesujące miejsca i będą zbierać  materiał do produktów projektowych. Wierzę, że właśnie ten projekt przełamie ich bariery językowe i otworzy na inicjatywy międzynarodowe. 


mgr Katarzyna Guzior
Koordynator projektów międzynarodowych 
ZSP Libusza
 

Zdjęcia

255271