Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rozpoczęcie działań w projekcie eTwinning „Seeds of Friendship” Poland-Malta-Portugal

Grupa uczniów w czasie tłumaczenia jak kodować robota.

Treść

Klasa II b SP po zapoznaniu się z obszarami działań projektowych bardzo radośnie i z dużym zaangażowaniem rozpoczęła realizację projektu. Od samego początku uczniowie bardzo chcieli  poznać się ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich. W tym celu nauczycielka języka angielskiego - p. Katarzyna Guzior przeprowadziła lekcję poświęconą wprowadzeniu materiału, dzięki któremu nasi najmłodsi mogli opanować podstawy komunikacji w języku angielskim, budować proste zdania i rozmawiać-pisać na proste tematy życia codziennego. Najpierw w języku ojczystym opracowali swoje karty pracy, a później układali zdania w języku angielskim z wykorzystaniem konkretnych danych. Opanowane struktury i słownictwo znalazły swoje praktyczne zastosowanie na padlecie projektowym, gdzie każdy uczeń założył swoje konto, wybrał obrazek lub zdjęcie jako logo, opisał siebie, a co najważniejsze poczytał wpisy swoich kolegów i koleżanek oraz próbował nawiązywać pierwsze, może trochę nieśmiałe kontakty na platformie. Liczę, że wspólne działania projektowe zbliżą rówieśników i pod koniec realizacji projektu pokażą nam się silne więzi przyjaźni, które będą trwać długo po zakończeniu projektu. 

Aspekt językowy jest równolegle realizowany z szeregiem innych działań projektowych. I tak. Jednym z pierwszych założeń naszego projektu było wykonanie „secret friend tags”, czyli przywieszek dla znajomych wraz z krótkimi wiadomościami. Jako, że wdrażamy uczniów w ekologię i aspekty zrównoważonego rozwoju to gadżety te wykonaliśmy z papieru z recyclingu. W związku z tym  Pani Anna Kalisz – Gazda w klasie II b przeprowadziła zajęcia na temat początków papieru i jego czerpania. Uczniowie dowiedzieli się o historii papieru w Polsce i na świecie, poznali różnice pomiędzy pergaminem, papirusem, a papierem czerpanym. Uczniowie obejrzeli również pokaz ręcznie czerpanego papieru na sicie. Po takiej dawce wiadomości mieli możliwość samodzielnego czerpania papieru a ich nietypowym „przewodnikiem” był robot. Ich praca przebiegała w kilku etapach-porwanie makulatury na drobne kawałki, wrzucenie ich do naczynia z wodą i odczekanie do całkowitego namoczenia papieru. Następnie nauczyciel wraz z dziećmi zmiksował namoczony papier. Kolejnym etapem było rozdzielenie papierowej papki między dzieci i zmieszanie jej z nasionami kwiatów i ziół. Na koniec masę trzeba było wyłożyć na ściereczkę, aby odcisnąć nadmiar wody. Ostatni etap polegał na wyłożeniu mokrego papieru  na suchą ścierkę i uformowaniu prostego kształtu np. koła, kwadratu czy trójkąta. Gdy papier był już suchy, uczniowie przyklejali flagę Polski, przygotowane wcześniej „złote myśli o przyjaźni” napisane w języku angielskim, ozdabiali oraz podpisywali. Tak wyprodukowany papier czerpany przez naszych uczniów został przekazany uczniom z Portugalii i Malty. Zajęcia te były świetnym sposobem na doskonalenie motoryki małej, doskonaleniem koordynacji ruchowej i spostrzegawczości. Poza tym uczyły integracji grupy klasowej, rozbudzały zainteresowania, kształtowały świadomość ekologiczną, uczyły dbania o ład i porządek na stanowisku pracy.

To dzięki Pani Sabinie Król zwykłe czynności stały się dla dzieci niezwykłymi. To ona  poprowadziła zajęcia z zakresu kodowania i praktycznego wykorzystania robotów. Uczniowie wraz z nauczycielem po raz kolejny udowodnili, że nauka może być świetną zabawą. Tym razem pomógł mały, wesoły robot Photon. Photon to interaktywny robot edukacyjny, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza uczniów w świat nowych technologii. Drugoklasiści początkowo z pewną nieśmiałością przyglądali się robotowi, wystarczyła jednak chwila, aby same „rozpracowały” poszczególne funkcje i możliwości Photona. Zajęcia zaczęliśmy od zabawy "Robot dzieli na grupy". Robot, po dotknięciu zmieniał kolor oczu i czułek na jeden losowy kolor, spośród wcześniej wybranych. Uczniowie kolejno dotykali robota. Wylosowany kolor oznaczał przydział do grupy. Następnie zapoznali się z elementarną obsługą aplikacji programowania - Photon Draw. ,,Rysując palcem" na tablecie wyznaczali drogę, którą pokona robot, poruszając się po niebieskiej macie. Możliwa była także zmiana koloru oczu i czułek oraz dodanie dźwięków, symbolizujących stan emocjonalny Photona (radość, smutek, złość i gniew) lub odgłosy zwierząt. Robot miał pokonać wyznaczoną na macie trasę zawierającą etapy powstawania papieru czerpanego. Uczniowie z jednej strony kodowali, bawili się robotem a jednocześnie rozpracowywali etapy jak powstaje papier. Śledząc bacznie trasę robota, czytając wnikliwie wszystkie instrukcje i wykonując poszczególne wskazówki uczniowie osiągnęli cel – interaktywny Photon doprowadził ich do finalnego produktu.

    Robot edukacyjny Photon, wykorzystując nowoczesne technologie, świetnie  połączył naukę z zabawą. Praca z robotem rozwijała kreatywność uczniów, myślenie logiczne i abstrakcyjne, a także uczyła dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań. Lekcja połączona z programowaniem, okazała się świetnym i inspirującym sposobem na naukę bez nudy!

Po zebraniu gotowych przywieszek nadszedł czas by i ten materiał wykorzystać do celów naukowych. Nasi nauczyciele dobrze wiedzą, że nawet najmniejszy drobiazg można wykorzystać by uczyć się matematyki, i to jak się okazuje, wcale nie tej najłatwiejszej. Pani Marta Leszczyńska  poprowadziła zajęcia matematyczne z zakresu  geometrii - rozpoznawania figur, ich nazewnictwa, rysowania odcinków, linii i łamanych, mierzenia długości odcinków i boków figur. Uczniowie podawali wyniki posługując się kilkoma jednostkami długości: milimetr, centymetr i metr. W dalszej części zajęć objaśniła jak mierzyć obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, a także w kontekstach życia codziennego. Przy podanych danych i instruktażu nauczyciela, uczniowie wyśmienicie radzili sobie z obliczeniami obwodu trójkąta, kwadratu czy prostokąta. Nie straszne im były nawet pomiary figur, które powstały  z czerpanego papieru i wycięte zostały na przywieszki. W formie zabawy i nagrody Pani Marta przygotowała uczniom wycinanki, kolorowanki i układanki z poznanych figur geometrycznych. Poprzez zajęcia uczniowie doskonalili umiejętności dokładnego i starannego kreślenia kwadratu, prostokąta, trójkąta, zajęcia utrwalały umiejętność mierzenia długości boków wskazanych figur oraz znajomość sposobów obliczania obwodów figur. Dzieci pracowały indywidualnie oraz w grupach. Zabawy i radości nie było końca.

W wyniku tych działań powstały produkty, którymi wymieniliśmy się ze szkołami partnerskimi i niebawem posłużą one do realizacji kolejnych etapów projektu eTwinning „Seeds of Friendship”.

Na tym etapie bardzo dziękuję zaangażowanym nauczycielom za współpracę i sumiennie wykonane zadania.

Mgr Katarzyna Guzior
Szkolny Koordynator projektów międzynarodowych
ZSP Libusza
 

255286