Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni w konkursach w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

Uczennica maluje pracę plastyczną.

Treść

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli brali udział w akcji o charakterze edukacyjno – informacyjnym realizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

Akcja była kontynuacją prowadzonej od 2012r. akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” i miała na celu propagowanie czystego powietrza, przeciwdziałanie emisjom poprzez termomodernizację budynków, wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła, wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej. Wydarzenie skierowane było w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Projekt realizowany był od stycznia 2024r., a udział w nim wzięło ponad 4000 uczniów ze 111 szkół podstawowych i średnich z terenu 22 gmin Związku.
W ramach akcji zaproszono uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:
•     „biegu po zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach „dziewcząt” i „chłopców”, realizowanego w dwóch etapach,

•    konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych oraz dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych.

W dniu 24 maja 2024r. na Rynku w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie akcji, którego zwieńczeniem była impreza plenerowa.
W imprezie brali udział uczniowie klasy 4a należący do Klubu Ekologa. Klub Ekologa został założony w ubiegłym roku szkolnym i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
O godzinie 9:00 na stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle odbył się bieg finałowy „biegu po zdrowie”. W biegu udział wzięło 44 dziewczynki i 44 chłopców.

Zwycięzcy w kategorii „Chłopcy”
III miejsce – Tomasz Witek kl. 7a   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
W godzinach 10:00 – 12:00 na Rynku w Jaśle zwycięzcy eliminacji gminnych w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI wzięli udział w drugim etapie konkursu. Uczniowie wykonywali prace przy sztalugach, kredkami olejowym
Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Patrycja Pabis  kl. 4a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy.

Podczas imprezy plenerowej w dniu 24 maja 2024r. w Jaśle udział wzięło blisko 850 przedszkolaków i uczniów z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w tej imprezie i akcji, która uświadamia nam wszystkim jak ważna jest ochrona powietrza. Naszą misją jest dbanie o czyste powietrze. Zachęcajmy do tego innych.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom „biegu po zdrowie” oraz konkursów plastycznych.
 

275507