Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Zakończenie projektu w programie eTwinning „The Little Prince in Space” i rozdanie certyfikatów.

klasa 4 stoi w sali lekcyjnej z nauczycielami biorącymi udział w projekcie

Treść

W raz z końcem roku szkolnego zakończyliśmy kolejny międzynarodowy projekt w programie eTwinning „The Little Prince in Space”. Przymnijmy, iż działania rozpoczęły się w lutym i trwały przez drugi semestr. Naszą szkołę reprezentowała prawie w całości klasa 4b, a państwami partnerskimi były Litwa, Rumunia, Słowacja i Turcja. 

W okresie od lutego do czerwca uczniowie:

- tworzyli logo projektu
- czytali i omawiali  lekturę „Mały Książę” i wykonali ilustracje
- spotkaniach online
- brali udział w lekcji pt. „Bezpieczeństwo w sieci”
- wykonali model Ziemi z użyciem różnych materiałów papierniczych i plastycznych oraz własnej wyobraźni
- wykonali konstelacje znaków zodiaku w programie Paint
- uczestniczyli w lekcji przyrody o Układzie Słonecznym i Mikołaju Koperniku
- lekcji matematyczno – informatycznej "Średnia odległość  planet od Słońca w układzie słonecznym" z wykorzystaniem robotów Photonów
- warsztatach online z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich „Magic flowers”: podczas angażujących i innowacyjnych warsztatów online zorganizowanych na platformie konferencyjnej Google Meet nauczyciele i dzieci z Litwy, Polski, Turcji, Rumunii i Słowacji zebrali się, aby wspólnie przeżyć wyjątkowe doświadczenie edukacyjne; Pod okiem litewskiego nauczyciela i ucznia uczestnicy uczyli się, jak stworzyć „magiczną różę”.
- wykonali modele planet na lekcji plastyki
- sprawdzali swoją wiedzę w grach cyfrowych w programach Wordwall, Jigsawplanet, learningapps
- świętowali międzynarodowy dzień programu eTwinning; klasa 4b napisała z tej okazji wiersz w języku angielskim

Jak widzimy, przez cały czas trwania projektu uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, w tym w czytaniu, dyskusjach, praktycznych eksperymentach, ekspresji twórczej i interakcji cyfrowej. Celem tego kompleksowego podejścia było zapewnienie dogłębnego zrozumienia tematu, a jednocześnie wspieranie kreatywności, współpracy i krytycznego myślenia. Projekt zakończył się stworzeniem Dziecięcej Galaktyki, w ramach której opracowano szeroką gamę unikalnych galaktyk.

Jak wykazała ankieta ewaluacyjna, uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejny projekt międzynarodowy w przyszłym roku szkolnym. 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom zaangażowanym w działania projektowe: pani Marzenie Przybyło – Furmanek, pani Lidii Świerz, pani Elżbiecie Pilch, pani Małgorzacie Przybyłowicz, panu Łukaszowi Stelmachowi oraz panu Mateuszowi Świdrowi. 

Słowa uznania kierujemy też do wszystkich rodziców – dziękujemy za pozytywny 
odzew, wsparcie w trakcie trwania całego projektu oraz za bardzo przychylne  opinie które zebrałam w drodze ewaluacji. Oto niektóre z nich: 

„Podobało nam się to, że dziecko przychodziło do domu zadowolone i opowiadało co tworzyli w projekcie. (…) Dzieci podeszły do wykonywania zadań bardzo poważnie i nie zniechęcały się. Na pewno, gdyby był kolejny taki projekt, to dzieci wzięłyby udział.”

„Program na szóstkę! Pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Uczy dziecko kreatywności i zaangażowania. Dzieci uczą się współpracy w grupie. (…) Program pokazuje dziecku, że warto poznawać języki obce. (…) Bardzo pozytywnie odebrałam fakt, iż moje dziecko mogło nawiązać kontakt z dziećmi z innych krajów.”

„Zdobywanie wiedzy o kosmosie, praca w grupach, poznawanie  lektury „Mały Książę”, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia z robotami.”

„Bardzo fajny projekt dzięki któremu dzieci będą bardziej świadome, jak ważne jest pomaganie sobie i że wspólne działanie przynosi większy pożytek.”

„W ramach projektu dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, udoskonalały swoje umiejętności pracy zespołowej (…), zaznajamiały się ze swoimi rówieśnikami z innych państw, pogłębiały swoją wiedzę na temat kosmosu-wszechświata.”

„Tworzenie logo i jego wybór, rysowanie scen z książki „Mały Książę”, wspólna praca dzieci przy tworzeniu planet, nawiązywanie kontaktów z dziećmi z innych państw.”

„Udział w projekcie „Mały Książę” daje dzieciom możliwość udziału w spotkaniach online z dziećmi z innych krajów. Projekt rozwija w dzieciach kontakty interpersonalne (…), uczy kreatywności i szacunku do innych narodowości. Według opinii mojego syna, najlepszą rzeczą w projekcie było tworzenie planet. Myślę, że bardzo chętnie weźmie udział w projekcie w przyszłym roku.”

Na zakończenie projektu zostały rozdane certyfikaty dla uczniów i nauczycieli. 
 

Małgorzata Haberek
Koordynator projektu etweening „The Little Prince in Space

306242