Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Ksawery Szary uczeń klasy 7b został FINALISTĄ  XII Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.

Uczeń Ksawery Szary wraz opiekunem przygotowującym go do konkursu. Uczeń trzyma w ręce dyplom i nagrodę. Nagroda to gra edukacyjna żywioły lasu. W tle zielona kurtyna sali gimnastycznej.

Treść

Organizatorem konkursu była Szkoła nr 62 w Krakowie. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie zmagali się z rozwiązaniem zadań i musieli się wykazać wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W etapie finałowym konkursu uczestnicy musieli nagrać filmik przedstawiający formy ochrony w najbliższej okolicy.

Główne cele konkursu:
1) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów.
2) Zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.
3) Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania
wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
4) Promowanie środowiska lokalnego.

Filmik Ksawerego Szarego „Ochrona przyrody kluczem do bioróżnorodności” zajął wysokie bo 10 miejsce w Polsce.

W filmie Ksawery wykorzystał materiały udostępnione w Nadleśnictwie Gorlice Zagórzanach:

Projekt użytku ekologicznego „Mokra Łąka w Czarnem” ,

Plan ochrony rezerwatu „Kornuty”,

Projekt Planu Ochrony Projektowanego Rezerwatu przyrody „Cisy w Wyskitnej”.

Dodatkowo podczas kilku spotkań z pracownikami Nadleśnictwa Gorlice w Zagórzanach

(Z-ca Nadleśniczego p. Konrad Barczyk,  p. Jadwiga Cieśla, p. Andrzej Pikor, p. Marek Kukuła, p. Robert Rachwał)

Uczeń wzbogacił swoją wiedzę na temat historii form ochrony przyrody  w najbliższym terenie.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Nadleśnictwa Gorlice w Zagórzanach za pomoc i cenne wskazówki przy realizacji filmu. Podziękowania kierujemy także w kierunku Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach (p. Marcin Janik, p. Gabriela Mazur).

Ksawery Szary uczeń kl. 7b i Justyna Rutana nauczyciel ZSP w Libuszy

64526