Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” dla uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (klasa1)

Zdjęcie mapy Polski wyświetlane na interaktywnym monitorze. Na konturze Polski umieszczone są postacie ludzi.

Treść

Temat zajęć: Majowe święta

Prowadzący: Aneta Juruś

Cele:

- doskonalenie umiejętności mówienia, czytania i pisania,
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

- rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- pobudzanie aktywności twórczej,

- rozwijanie sprawności grafomotorycznych,

- wdrażanie do pracy z tablica interaktywną.

Czas trwania zajęć: 60 minut
Metody i techniki pracy:
- pokaz multimedialny

- metoda działań praktycznych
- burza mózgów

- dyskusja

Formy pracy:

- praca indywidualna z zasobem cyfrowym

Zastosowane pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer, mapa Polski, godło, flaga, przybory szkolne (klej, nożyczki, kredki).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=unHcNIG20mM -wysłuchanie piosenki pod tutułem „To jest mój DOM”. Dyskusja na temat tekstu: O czym śpiewają wokalistki zespołu? Jakie symbole narodowe pojawiają się w teledysku? Nauczyciel wyjaśnia, że tematem piosenki jest przywiązanie do kraju rodzinnego, a miesiąc maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski              - w pierwszych dniach maja obchodzone są ważne święta:  Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja.  Są to dni wolne od pracy i nauki.

2. Cześć właściwa - przedstawienie informacji na temat polskich symboli narodowych https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A.

3. Wysłuchanie pierwszej zwrotki hymnu narodowego https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  – rozmowa na temat okoliczności, w których Polacy go śpiewają. Oglądanie na tablicy interaktywnej fragmentów obchodów świąt majowych. Dyskusja na temat obejrzanych filmów. Nauczyciel przedstawia podstawowe informacje dotyczące flagi, hymnu i godła.      https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk

 https://www.youtube.com/watch?v=M8Pkco0O38c

4. Uzupełnienie karty pracy – mapa Polski (wycinanka), kontury Polski – praca z plasteliną.

5. Ćwiczenia utrwalające słownictwo z lekcji:

- odnajdywanie słów w w diagramie  https://wordwall.net/pl/resource/1858527/%C5%9Bwi%C4%99ta-majowe-znajd%C5%BA-s%C5%82owo,

 – anagram wordwall  https://wordwall.net/pl/resource/1858527/%C5%9Bwi%C4%99ta-majowe-znajd%C5%BA-s%C5%82owo,

- dopasowywanie daty do nazwy święta    https://learningapps.org/12121044

- wykreślanka:  https://learningapps.org/19504748,

- grupowanie świąt: https://learningapps.org/11442202.

6. Wykonanie pracy plastycznej z przygotowanych i powycinanych elementów: - biało-czerwony kotylion https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

7. Podsumowanie – zadanie „Święta majowe”  https://wordwall.net/pl/resource/15403121/historia/%c5%9bwi%c4%99ta-majowe

oraz interaktywne puzzle   https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08cca04a99bd

8. Zakończenie - zabawa „Emotki”, dziecko rzuca kostką przedstawiającą „emotki pozytywne”  i mówi, z jakim uczuciem kończy zajęcia.

130112