Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Wakacje w Polsce - Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Na interaktywnym monitorze wyświetlają się miniatury zdjęć z wakacji.

Treść

Temat zajęć:  Wakacje w Polsce

Prowadzący: Aneta Juruś

Cele:

- rozwijanie umiejętności planowania i tworzenia planu i listy niezbędnych rzeczy,

- odkrywanie potencjału przyrodniczego swojej okolicy i kraju,

- wdrażanie do pracy z aplikacją Google Maps,

- utrwalanie umiejętności czytania mapy miasta,

- zdobywanie informacji z rożnych źródeł,

- uzasadnianie swoich wyborów,

- rozwijanie słownictwa.

Metody i techniki pracy: metoda zajęć praktycznych, pokaz, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja.

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, atlasy, mapy, przewodniki turystyczne, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy z rebusem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie - po przywitaniu się z uczniem, nauczyciel wyjmuje z pudelka wakacyjne rekwizyty: kapelusz, okulary, mapy, zabawkowy samochodzik. Zadaniem ucznia jest odgadnięcie tematu zajęć. Podpowiedź stanowi rebus zaprezentowany na ekranie tablicy interaktywnej. Hasło: Wakacje w Polsce. Nauczyciel pyta, czy miejscowość, w której znajduje się szkoła, jest regionem atrakcyjnym dla turystów. Uczeń odpowiada na pytanie, nauczyciel komentuje odpowiedzi, następnie zastanawia się, jakie inne miejsca w okolicy mogą być szczególnie interesujące.

2. Cześć właściwa – zapoznanie ucznia z blogami turystycznymi w celu zdobycia informacji                    o ciekawych miejscach i zabytkach znajdujących się w naszym kraju. W tym celu uczeń korzysta            z następujących stron internetowych: https://polskapogodzinach.pl/, http://zbierajsie.pl/, https://gdziesakasperki.pl/,     http://tropimyprzygody.pl/,    http://www.glodnyswiata.pl/,

Nauczyciel opowiada również o walorach kulturowych Biecza, Gorlic, Folusza, Trzcinicy i Jasła. Prezentuje usługę Google Maps.  Zadaniem ucznia jest opracowanie ciekawej trasy kilkudniowej wycieczki. Należny podać atrakcje turystyczne, które zostaną w ramach wycieczki zwiedzone oraz dni i godziny otwarcia obiektów turystycznych, posiłki, miejsca noclegów, środki transportu, liczbę uczestników wycieczki. Program wycieczki musi być możliwy do zrealizowania. Uczeń może korzystać z mapy ściennej, przewodników turystycznych, atlasów geograficznych oraz przykładowego plany pięciodniowej wycieczki nad morze. Po ustaleniu dokładnej trasy wyprawy, nauczyciel wspólnie z uczniem sprawdza rodzaje połączeń komunikacyjnych i ceny biletów.

3. Zakończenie - zapisanie listy rzeczy koniecznych podczas wakacyjnego wyjazdu oraz szczegółowego planu wycieczki wzbogaconego o grafikę https://pixabay.com/pl/   (internetowy bank darmowych zdjęć) lub https://pl.freepik.com

Ewaluacja - uczeń ocenia atrakcyjność zajęć i swoje zaangażowanie za pomocą metody „niedokończonych zdań”:

- podczas dzisiejszych zajęć nauczyłem się…

- najbardziej podobało mi się…

- najtrudniejsze dla mnie było…

Zaprezentowany sposób przeprowadzenia zajęć pozwala wzmocnić motywację wewnętrzną ucznia, zachęca do samodzielnego poszukiwania wiedzy i stosowania w tym cele technologii cyfrowych. Uczenie poprzez działanie jest najbardziej efektywne, daje radość, poszerza zainteresowania i wyzwala kreatywność.

Zdjęcia

242660