Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Zwierzęta zimą - Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Na interaktywnym monitorze wyświetlają sięczarne prostokąty, które dotykiem odsłania uczeń

Treść

Temat zajęć: Zwierzęta zimą

Prowadzący: Aneta Juruś

Cele:

- uwrażliwianie na los zwierząt,

- usprawnianie umiejętności słuchowych,

- rozwijanie kompetencji językowych,

- ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,

- doskonalenie orientacji wzrokowo-przestrzennej,

- wdrażanie do korzystania z technologii komputerowych.

Czas trwania zajęć: 60 minut

Metody i techniki pracy:

- pogadanka,

- praca z tekstem,

- pokaz multimedialny,

- metoda działań praktycznych,
- burza mózgów.

Formy pracy:

- praca indywidualna z zasobem cyfrowym.

Zastosowane pomoce i środki dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie: ćwiczenia oddechowe – wyjmowanie z woreczka obrazków z wizerunkiem zwierząt i naśladowanie ich odgłosów (groźny lew, syczący wąż,  pohukiwanie sowy).

2. Układanki sekwencyjne – segregowanie obrazków ze zwierzętami w określony sposób.

3. Cześć właściwa - dyskusja -  Jak zwierzęta spędzają zimę? W jaki sposób przygotowują się do zimy? Jak możemy im w tym pomóc? Nauczyciel uzupełnia informacje podane przez dziecko (mówi o paśnikach budowanych przez leśniczych). Zwraca również uwagę na fakt, że niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów. Wymienia zwierzęta, które zimę przesypiają. 

4. Nauczyciel prezentuje nagrania odgłosów ptaków: dzięcioła, kukułki, bociana, skowronka, wrony, dzikich gęsi. Dziecko stara się zapamiętać i w miarę możliwości powtórzyć niektóre z tych dźwięków.

5.  Porządkowanie obrazków zwierząt - dzielenie na dwie grupy: te, które zapadają w sen zimowy oraz zwierzęta aktywne zimą, które należy dokarmiać.

6. Zadania typu PRAWDA/FAŁSZ na temat dokarmiania zwierząt (karty pracy przygotowane przez nauczyciela).

7. Zwierzęta zimą - puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/437697-zwierz%C4%99ta-i-zima#20x14

8. Zagadki  online SuperKid! - Czy znacie te zwierzęta? Praca z tablicą interaktywną.

9. „Jaką głoskę słyszysz na początku...?” - wyróżnianie głosek w wyrazach – najpierw samogłosek na początku, na końcu, potem w środku wyrazu.

10. „Rozejrzyj się i wskaż..” - wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na daną głoskę. 

11. Zakończenie – ćwiczenia interaktywne  https://www.matzoo.pl/lamiglowki/62  oraz puzzle z dodawaniem (za poprawny wynik pojawia się kolejny element układanki) https://www.matzoo.pl/lamiglowki/67.

 

Zdjęcia

275531