Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Uczniowie klasy VIb ukończyli cykl zajęć projektowania 3D, programowania oraz mechatroniki #LaboratoriaPrzyszłości

Uczniowie klasy VIb ukończyli cykl zajęć projektowania 3D, programowania oraz mechatroniki #LaboratoriaPrzyszłości

Treść

Uczniowie klasy VIb ukończyli cykl zajęć związanych z robotyką oraz modelowaniem 3D. Jednym z ostatnich zagadnień omawianych podczas zajęć, była praca z aplikacją BeCREO kit w formule kursu do nauki konstruowania projektów, programowania wizualnego w środowisku Arduino. Trener wspólnie z uczniami omówił kompendium zawierające informacje dotyczące zawartej w zestawach elektroniki, sposobów jej łączenia oraz programowania. Kolejnym krokiem  było wykonanie kilkunastu lekcji kursu programowania oraz mechatroniki. Ze względu na ograniczony czas – uczestnicy warsztatów poznali tylko te najważniejsze i najciekawsze zagadnienia.  31 maja odbyły się ostatnie zajęcia, które były sprawdzianem umiejętności – wszyscy samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy trenera próbowali sił starając się wykonać tzw. „wyzwania” – projekty o różnych stopniu trudności. Wyzwania dotyczyły m.in.

- inteligentnego miasta /oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych/,

- dworca kolejowego /przejazd kolejowy,  informacje o dworcu/,

- bezpieczeństwa /parking, czujnik cofania, fotoradar/,

- inteligentnego domu /sterowanie oświetlenia/,

- miłego poranka /sterownik żaluzji/,

- zoo /licznik odwiedzających/,

- gorączki sobotniej nocy /instrumenty muzyczne/,

Głównymi celami projektów było np.:

- poznanie jak czujnik światła może być użyteczny, kiedy zostanie zamontowany przy lampie ulicznej,

- zbudowanie i zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej dla samochodów,

- stworzenie przejazdu kolejowo-drogowego. Rogatki były sterowane za pomocą przycisku i serwa,

- stworzenie tablicy informacyjnej z rozkładem pociągów na dworcu

-  stworzenie systemu do sterowania żaluzjami w różnych trybach np. telewizyjnym,

- stworzenie latarni morskiej, która zapala światło gdy zapada zmrok, dzięki czemu pozwala statkom ustalić w nocy gdzie i jak  daleko znajduje się od brzegu,

- oraz wiele innych.

Program zajęć integrował pojęcia z różnych dyscyplin stawiając wyzwania zarówno z dziedziny nauki, inżynierii, matematyki, techniki, jak i sztuki. Wiedza zdobyta podczas zajęć z BeCreo dała uczestnikom fundamenty, na których będą mogli zbudować wszystko… Jedynym ograniczeniem będzie tylko ich wyobraźnia. Nawet jeśli nie każdy z nich zostanie w przyszłości programistą, podstawowa znajomość pojęć programowania pomoże im wszystkim rozwiązywać problemy także w innych dziedzinach.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy zakupił zestawy w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci
Laboratoria Przyszłości
#BECREOkit
#STEAM

255273