Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Dwie dziewczynki i chłopiec siedzą przy stoliku i wykonują pracę plastyczną bakterie na wyciętych z papieru rączkach. W tle dzieci pracujące przy innym stoliku.

Światowy Dzień Mycia Rąk w grupie „Skrzaty”

Przedszkolaki z grupy „Skrzaty” obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk, którego celem było kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania higieny osobistej i utrwalenie prawidłowej techniki mycia rąk. Wykorzystując brokat dzieci mogły zobaczyć jak łatwo przenosimy bakterie zostawiając je na wszystkich przedmiotach przez nas dotykanych, a następnie dotykając jedzenia, które jemy, dostają się one do organizmu.

Zdjęcie grupowe klas drugich przed Centrum Dziedzictwa Szkła

Wycieczka szkolna klas drugich do Krosna

Uczniowie klas drugich wraz z opiekunami wzięli udział w dniu 12.X. 2022 r. w wycieczce szkolnej do Krosna, dofinansowanej w ramach projektu Ministra MEN „ Poznaj Polskę”. Odwiedziliśmy: Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno oraz Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. W Centrum Dziedzictwa Szkła dzieci zobaczyły na żywo produkcję szkła, zostały zapoznane z produkcją i zdobieniem szkła, oglądały ekspozycje prezentujące szkło artystyczne, wykonane przez najlepszych polskich twórców oraz szkło użytkowe.

Uczennica prezentuje napis: kraina wiedzy. W tle uczniowie, prezentujący program artystyczny.

Pasowania nadszedł czas, jest już uczniem każdy z nas!

Tradycją naszej szkoły jest, że pierwszoklasiści corocznie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest Pasowanie na Ucznia. 12.10.2022 r. 40 pierwszaków w obecności zaproszonych gości: dyrekcji, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego złożyło ślubowanie i zostało oficjalnie pasowanych na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy. Zanim to nastąpiło, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Logo programu poznaj polskę

Szkoła Podstawowa w Libuszy otrzymała dofinansowanie w ramach programu: "Poznaj Polskę"

Poznaj Polskę - to przedsięwzięcie MEiN, które jest wsparciem organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 

Kilku uczniów prezentuje wydruk 3d - sowę wydrukowaną na drukarce 3D.

Warsztaty z modelowania i druku 3D

Od września 2022r. uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w warsztatach z modelowania i druku 3D. Zajęcia opierają się na praktycznym zdobywaniu wiedzy i umiejętności w myśl powiedzenia Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem."  W trakcie zajęć uczniowie tworzą przestrzenne modele w programie Tinkercad oraz przygotowują model do druku w slicerze, a następnie drukują z wykorzystaniem drukarki 3D Zoltrax M200 plus.

Logo programu: dni otwarte funduszy europejskich - kwiat złozony z kolorowych gwiazdek

Dni otwarte Funduszy Europejskich - Przedszkole w Libuszy

7 padziernika br. w ramach akcji Dni otwarte Funduszy Europejskich, nasze przedszkole odwiedzili seniorzy z Biecza i okolic. Dyrektor ZSP w Libuszy mgr Aleksander Kalisz przywitał zebranych gości i opowiedział o funkcjonowaniu i rozbudowie naszego przedszkola. W dalszej części spotkania przedszkolaki z grup Leśne Duszki, Biedronki, Skrzaty i Pszczółki zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce jesiennej. Po zakończonej części artystycznej, przedszkolaki wróciły do swoich sal, gdzie kontynuowały rozpoczęte wcześniej prace plastyczne. Przybyli gości z zaciekawieniem zwiedzali sale i inne pomieszczenia przedszkolne. 

Wspólne zdjęcie wszystkich dzieci z klas trzecich

Wycieczka klas trzecich do Krempnej.

5 października 2022 r. klasy trzecie wzięły udział w wycieczce do Krempnej. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego. Dzieci były zaciekawione i zainteresowane, chętnie obejrzały wystawę przyrody Magurskiego Parku Narodowego „Cztery pory roku”. Wzięły też udział w ciekawej lekcji edukacyjnej, której tematem były drzewa naszego regionu. Rozpoznawały drzewa, liście drzew oraz rośliny i ich owoce. Smakowały nawet jadalne kwiaty z pięknego ogrodu muzeum.

Reprezentanci naszej szkoły wraz  z opiekunem stoją przed tablicą z hasłem turnieju.

Trzecioklasiści uczestniczyli w Gminnym Turnieju dla Najmłodszych pod hasłem „GLEBA, WODA, WIATR – Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”.

30 września 2022r. uczniowie klas trzecich w składzie: Natalia Szkaradek, Antonina Piskorz, Szymon Serafin uczestniczyli w Gminnym Turnieju dla Najmłodszych pod hasłem „GLEBA, WODA, WIATR – Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Wprowadzeniem do turnieju była krótka pogadanka oraz rozgrywki sportowe prowadzone przez trenerów ze Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa. Następnie uczestnicy przystąpili do części właściwej turnieju. Pracując grupowo, rozwiązywali test, porządkowali informacje dotyczące zachowań ekologicznych, brali udział w zawodach sportowych.

Pan policjant stoi przed grupką dzieci, które siedzą rzędami na dywanie

Spotkanie z policjantem i Dzień chłopaka w przedszkolu

W piątek 30 września nasze przedszkole odwiedził pan policjant asp. Krzysztof Gurgul, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz przybliżył dzieciom specyfikę pracy policjanta. Nauczyciele oraz dzieci składają serdeczne podziękowania panu dzielnicowemu Komisariatu Policji w Bieczu za poświęcony czas i przekazane wiadomości.

Fotografia przedstawia wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz

Chemia XXI wieku - Wirtualne Laboratorium „Empiriusz” podbija szkolną pracownię chemiczną

23 września br., uczniowie ZSP w Libuszy, uczestniczyli w lekcji chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium „Empiriusz”, pozyskanego przez szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Empiriusz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny i ciekawy sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkole. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, Wirtualne Laboratorium jest cyfrowym odwzorowaniem laboratorium chemicznego.   W pełni wyposażone  w odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny jest bezpieczne dla uczniów wykonujących eksperymenty chemiczne.

104097